530 mensen passen officieel genderidentiteit aan in 2021

16 mei 2022

In 2021 lieten 530 Belgen de M/V op hun identiteitskaart aanpassen aan hun genderidentiteit. Sinds 1 januari 2018 kan dat door tweemaal een verklaring af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 262 transmannen en 268 transvrouwen maakten in 2021 gebruik van deze mogelijkheid.  

Naar aanleiding van IDAHOT lanceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen het jaarlijks overzicht van de officiële wijzigingen in genderregistratie, gemaakt in samenwerking met het Rijksregister. De aantallen voor 2021 zijn vergelijkbaar met 2019. In 2020 lag het cijfer een stuk lager, namelijk op 414 – mogelijk door de verschillende lockdowns en de moeilijkheden die dat met zich meebracht.

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut, wijst ook op het volgende: “De huidige wetgeving werd van kracht op 1 januari 2018. De overgang naar de nieuwe procedure bleek niet overal even vlot te verlopen. In de loop van 2018 en 2019 ontving het Instituut wel wat klachten in verband met uiteenlopende interpretaties van de wetgeving. We traden waar nodig bemiddelend op. Vandaag verlopen de meeste aanvragen wel vlot.”

Voorlopig blijft de strikte tweedeling M/V in de Belgische wetgeving gelden en wordt er vanuit gegaan dat je genderidentiteit stabiel is. Maar in de toekomst zal de nieuwe procedure verder worden versoepeld, zodat ook non-binaire en genderfluïde personen de gendervermelding op officiële documenten in overeenstemming kunnen brengen met hun genderidentiteit. Non-binaire personen stellen de strikte tweedeling tussen vrouwen en mannen in vraag. Genderfluïde personen benadrukken hoe identiteit doorheen een levensloop nooit echt vastligt en bij wijze van spreken ‘vloeibaar’ is.

Over hoe deze toekomstige procedure voor genderregistratie concreet vorm zal krijgen, wordt nog volop gediscussieerd. Zo moet het mogelijk worden om meer dan één keer je genderregistratie te wijzigen. Daarnaast moet de genderregistratie door de overheid, in navolging van het arrest van het Grondwettelijk Hof, inclusief worden voor non-binaire personen.

België telt naar schatting ongeveer 55.000 transgender personen.