Aanname van een Interfederaal Actieplan tegen homofoob en transfoob geweld

31 januari 2013

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd over de aanname van een Interfederaal Actieplan tegen homofoob en transfoob geweld door alle gefedereerde entiteiten. Het doel ervan is de preventie en bestrijding van alle vormen van homofobe en transfobe agressie vanwege de werkelijke of gepercipieerde seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie van een persoon in alle aspecten en alle fasen van diens leven.

De Eerste Minister, Elio Di Rupo, de federale minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, de minister van Justitie, Annemie Turtelboom, de Vlaamse minister bevoegd voor Gelijke Kansen, Pascal Smet, de minister van Gelijke Kansen van het Waals Gewest, Eliane Tillieux, en van de Federatie Wallonië-Brussel, Fadila Laanan, de staatssecretaris belast met Gelijke Kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bruno De Lille, en de Duitstalige minister, Harald Mollers, betuigden hun steun voor dit plan op de persconferentie op 31 januari .

Meer dan 10% van de klachten die het Instituut ontvangt zijn afkomstig van transgender personen. Zij worden dus in het bijzonder gediscrimineerd  en zijn nog vaak het doelwit van verbale en fysieke agressie, onder meer in de publieke ruimte. Een kwart van de transgenders werd al slachtoffer van fysieke agressie.

De concrete tenuitvoerlegging van dit plan werd toevertrouwd aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (met betrekking tot gender, inclusief genderidentiteit en genderexpressie eens de genderwet is aangepast) en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (met betrekking tot seksuele oriëntatie).

Dit plan beschrijft zes prioriteiten –  kennisontwikkeling, wetgeving verbeteren, preventie verbeteren, sensibilisering, slachtofferhulp, opvolging en vervolging – die elk een aantal doelstellingen omvatten waarover de betrokken partijen zich in 2013-2014 zullen buigen.

Voor meer informatie over de acties en maatregelen kan u het Interfederaal Actieplan tegen homofoob en transfoob geweld door alle gefedereerde entiteiten  raadplegen.

Lees het persbericht van 31 januari 2013 voor meer informatie.