Affichecampagne van het Instituut

09 juni 2010
De drietalige affichecampagne van het Instituut draait rond vier thema's: partnergeweld, de loonkloof, discriminatie van zwangere vrouwen op het werk en seksistische stereotypen in de reclame.
 
Om de slachtoffers en daders van deze discriminaties te sensibiliseren en om een zo ruim mogelijke verspreiding van de campagne te verzekeren heeft het Instituut voor verschillende communicatiekanalen gekozen:
  • Het Instituut zal massaal affiches verspreiden in de federale overheidsdiensten, jeugdhuizen, sportcentra, evenementenzalen, de vrouwenverenigingen en -organisaties, de OCMW's, gemeentehuizen, bibliotheken, scholen, universiteiten, vakbonden, culturele centra, CLB's, centra voor gezinsplanning en tewerkstellingskantoren.
  • Affiches via het netwerk Metrabus van 8 juni tot 5 juli 2010: de trams, bussen en metro's in Brussel en de bussen in Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.
  • Affiches via het netwerk Publifer van 7 juni tot 4 juli 2010 in de belangrijkste stations in de provincies Antwerpen, Brabant, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Oost- en West-Vlaanderen.
  • Er worden ook informatiefolders verdeeld in de bovengenoemde organisaties en via de infodisplays van alle postkantoren van het land.
  • De affiches en folders vermelden de specifieke website van de campagne: www.gelijkheidmanvrouw.be. Centraal op deze site staat een "quiz", bedoeld om de aandacht te vestigen op bepaalde gedragingen die onschuldig kunnen lijken, maar die nochtans bijdragen tot de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Na de vragen is een filmpje rond partnergeweld te zien.

Meer informatie over de inhoud van de campagne is te vinden op: www.gelijkheidmanvrouw.be

 

 

Affiche zwangerschap Affiche loonkloof Affiche reclame Affiche partnergeweld