Artsen beter ondersteund in de strijd tegen seksueel geweld

20 mei 2019

De Orde der artsen en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hebben in samenwerking met prof. Tom Goffin van de Universiteit Gent een Meldcode Seksueel Geweld uitgewerkt. Met deze Meldcode krijgen artsen informatie over hoe zij slachtoffers van seksueel geweld zo goed mogelijk kunnen bijstaan zonder hun deontologie uit het oog te verliezen.

Lees het persbericht voor meer informatie.