Belgisch eindrapport over de toepassing van de Verklaring en het Actieprogramma van Peking

23 juli 2014

In maart 2015 vindt de 59e sessie van de Commissie voor de Status van de Vrouw plaats in New York. De commissie zal de geboekte vooruitgang evalueren van de tenuitvoerlegging van de  Verklaring en het Actieplatform van Peking. Daarom werden landen verzocht om een rapport op te stellen over de geboekte vooruitgang en de ondervonden hindernissen bij de uitvoering van de Verklaring en het Actieplatform van Peking.

Het Instituut werd belast met de coördinatie van het Belgisch rapport in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en dit op basis van bijdragen van verschillende overheidsdiensten en gefedereerde entiteiten. Ook het middenveld werd officieel geconsulteerd.

Het Belgisch eindrapport over de toepassing van de Verklaring en het Actieprogramma van Peking (+bijlagen) in het kader van Peking +20 werd eind mei door Buitenlandse Zaken overgemaakt aan de Verenigde Naties.