Berichtgeving over Flair-campagne 'Fluit mee tegen verkrachting'

09 september 2014

De actie 'Fluit mee tegen verkrachting' kreeg de voorbije dagen heel wat kritiek te verduren. Met deze actie wilde Flair de taboes rond verkrachting aanpakken. Flair heeft zich tegenover het Instituut en de andere betrokkenen verontschuldigd voor de gemaakte communicatiefouten en slechte afspraken over het financiële luik van de campagne. Het vertrouwen tussen alle partijen werd ondertussen hersteld en de bewustmakingscampagne krijgt een vervolg naar aanleiding van de Vrouwendag op 11 november. In samenwerking met het Instituut, Amazone, de Nederlandstalige Vrouwenraad en de Conseil des Femmes zal in Flair opnieuw een communicatiecampagne rond verkrachting worden gevoerd. Om de actie op het terrein te ondersteunen zal Sanoma een gift doen van 15.000€ - €1 per verkochte Flair in pakket met fluitje - die verdeeld zal worden onder de organisaties Zijn, Sensoa, ICRH, SOS Viol en Garance.