Bescherming van werknemers met gezinsverantwoordelijkheden

26 juni 2018

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een aanbeveling gericht aan de federale regering om werkende mannen en vrouwen beter te beschermen tegen discriminatie op grond van gezinsverantwoordelijkheden. Het Instituut beveelt aan om het criterium 'gezinsverantwoordelijkheden' toe te voegen aan de lijst van 'beschermde criteria' tegen discriminatie, net als geslacht, zwangerschap, bevalling, moederschap, geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie. Dit zou toelaten om werknemers van beide geslachten te beschermen die niet alleen verantwoordelijk zijn voor hun kinderen, maar ook voor andere gezinsleden die hun zorg of hulp nodig hebben. Het zou ook bijdragen tot het wegnemen van bepaalde belemmeringen voor het combineren van werk en gezin en tot een mentaliteitsverandering naar meer gelijkheid in de maatschappij.