Beslissing van de regering over de uitrol van het mobiel stalkingalarm

15 maart 2022

Op maandag 14 maart werd  het project voor de invoering van het mobiel stalkingalarm voorgesteld tijdens een persconferentie. Dit project, met de steun van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en van staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz, is een echte technologische innovatie in de strijd tegen feminicide. 

Het alarm, dat slachtoffers van de ergste intimidaties in staat moet stellen om discreet de politie te contacteren zodat die snel kan ingrijpen, werd voor het eerst gelanceerd in Gent in 2018. 

De regering wil dit proefproject geleidelijk uitbreiden op nationaal niveau. In dit kader kreeg het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de opdracht om samen met de verschillende betrokken actoren de voorwaarden voor deze uitrol voor te bereiden. De staatssecretaris voor Gendergelijkheid heeft zich ertoe geëngageerd om de personeels- en financiële middelen van het instituut te versterken. 

Het mobiel stalkingalarm  is een van de maatregelen die werden opgenomen in het Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld 2021-2025