Chat seksueel geweld

17 oktober 2019

Op 10 april 2019 lanceerde de toenmalige Minister voor Gelijke Kansen, Kris Peeters, een chatlijn voor slachtoffers van seksueel geweld, via de website www.seksueelgeweld.be. Via dit nieuw, laagdrempelig kanaal kunnen slachtoffers van seksueel geweld gratis en anoniem met professionele medewerkers communiceren. Vaak worden slachtoffers overheerst door schuld -en schaamtegevoelens en hebben ze nood om eerst op afstand contact op te nemen met een professional om zo aan vertrouwen te winnen.  Bovendien vinden slachtoffers het dikwijls moeilijk om er meteen met iemand “face-to-face” over te praten, en gaat erover schrijven iets makkelijker. Via een anoniem chataanbod komen we aan deze noden van slachtoffers tegemoet en willen we een warmere toeleiding naar de Zorgcentra na Seksueel Geweld faciliteren. In de chatgesprekken wordt er allereerst naar de slachtoffers geluisterd en worden hun vragen over wat ze meemaakten of wat ze kunnen doen beantwoord. Daarnaast worden ze geïnformeerd over wat een Zorgcentrum na Seksueel Geweld hen kan bieden én krijgen ze daarbij ook ondersteuning in hun zoektocht naar andere hulp. Vanaf 16 oktober 2019 lanceert de Minister voor Gelijke Kansen, Nathalie Muylle, ook een Franstalig chataanbod op de website www.violencessexuelles.be. Openingsuren zijn steeds terug te vinden op de website zelf.