Colloquium over seksueel geweld: STOP verkrachting!

08 maart 2013

Het Instituut verheugt zich over het initiatief van de vice-Eerste Minister, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, de voorzitster van de Senaat, de vice-Eerste Minister, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de voorzitster van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen om op 8 maart in de Senaat een colloquium te organiseren in het kader van de strijd tegen seksueel geweld.

Door de balans op te maken van de acties die momenteel ondernomen worden door Justitie, Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, wil dit colloquium de aandacht vestigen op de op korte, middellange en lange termijn te nemen maatregelen.

In België vinden elk jaar 3000 verkrachtingen en 3500 aanrandingen van de eerbaarheid plaats. Deze statistieken houden dan nog geen rekening met het zogenaamde dark number, de slachtoffers die geen klacht durven indienen.

Meer info over dit colloquium vindt u in het programma.