Constructief overleg dancing Noxx: dancing herbekijkt aangekondigde discriminerende maatregel

24 september 2012

Op vrijdag 21 september hadden het Instituut en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding een constructief gesprek met de zaakvoerder van dancing Noxx.

Op 18 september maakte de dancing bekend dat op zaterdag meisjes vanaf 18 wel welkom zijn maar jongens pas vanaf 21 jaar. De maatregel zou gebaseerd zijn op de praktijkervaring van de discotheek, maar is volgens het Instituut en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding onverenigbaar met het verbod van discriminatie op grond van leeftijd en geslacht.

De dancing is van plan om de aangekondigde maatregel voorlopig niet toe te passen en binnen een termijn van twee maanden een nieuwe, wettelijke oplossing voor te stellen.