Databank VEGA maakt vrouwelijke expertise zichtbaar

26 maart 2009
Logo Vega

Het eerste Belgische repertorium van deskundige vrouwen en genderexperts schiet uit de startblokken en is vanaf nu online!

Vrouwen met een specifieke deskundigheid op een bepaald domein blijven te weinig zichtbaar. Dit probleem stelt zich in het bijzonder bij de toepassing van de quotawet v/m voor adviesorganen, in de media en bij de organisatie van allerhande evenementen. Ook voor experts -vrouwen of mannen- gespecialiseerd in gender is dit het geval. 

Daarom heeft Amazone op vraag van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in de lijn van ‘Zeg niet te gauw, er is geen vrouw…’ uit 1998 het eerste Belgische repertorium van experts uit het politieke, economische, wetenschappelijke, sociale en culturele domein uit de grond gestampt. Dit kreeg de naam VEGA mee: Valoriseren van Expertes en Aandacht voor Gender.

Dit repertorium moet de openbare instellingen, de media, het middenveld,... toelaten om competente en deskundige vrouwen te vinden. Personen (v/m) met een expertise inzake gender zijn hier ook in opgenomen om de integratie van de genderbenadering aan te moedigen op alle andere domeinen.
Tegelijkertijd wil deze gids vrouwen aansporen om hun competenties naar waarde te schatten en zich als expertes bekend te maken.

Vanaf nu kan u deze databank raadplegen op www.vegastar.be. Zeg dus niet meer “Er zijn geen vrouwen”, want VEGA heeft ze gevonden!

Contactpersoon:
Vinciane Cappelle - Amazone
10  rue du Méridien - 1210  Bruxelles
T 02 229 38 57
v.cappelle@amazone.be
www.vegastar.be