De genderchecklist

16 mei 2013

Op initiatief van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en met de steun van de COMMnetKern en het Instituut werd er een checklist opgemaakt die de federale communicatoren moet helpen om de genderdimensie in hun communicatie te integreren.