De loonkloof daalt naar 8,0%

06 juni 2023

De loonkloof tussen vrouwen en mannen blijft langzaam dalen. Gecorrigeerd voor arbeidsduur bedraagt de gemiddelde loonkloof nu 8,0%. Zonder correctie voor arbeidsduur ligt het gemiddelde brutojaarloon van vrouwen 21,0% lager dan dat van mannen. Deeltijds werken is hier een van de belangrijkste oorzaken van. Arbeidsters in de privésector kampen met de grootste loonkloof (20.5%).

Bekijk het persbericht en de Loonkloofcijfers 2023 voor meer informatie.