De loonkloof tussen vrouwen en mannen neemt licht af

04 maart 2021

De loonkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt 9,2%. Zonder correctie voor arbeidsduur verdienen vrouwen gemiddeld 23,1% minder dan mannen. Dat is een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar toen die cijfers nog respectievelijk 9,4% en 23,4% bedroegen. Om de loonkloof te laten verdwijnen moet het beleid een versnelling hoger schakelen.

Lees het persbericht en het loonkloofrapport 2021 voor meer informatie.