De Seksismewet nog te vaak dode letter

13 december 2022

In 2014 speelde België een pioniersrol met de goedkeuring van de Seksismewet. Voor het eerst werden seksistisch gedrag en seksistische opmerkingen en beledigingen erkend als een misdrijf. Acht jaar later maakt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de balans op: “De Seksismewet blijft nog te vaak dode letter”.

Lees voor meer informatie het persbericht en de aanbeveling.