De straat is van ons. Projectoproep ter verbetering van de zichtbaarheid van vrouwen in de openbare ruimte

02 maart 2023

Vrouwenbewegingen, organisaties ter bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en andere verenigingen ontwikkelen tal van projecten om de rechten van vrouwen en de gelijkheid van vrouwen en mannen te versterken.

Om deze initiatieven te ondersteunen en te stimuleren lanceert de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, mevrouw Sarah Schlitz, in 2023 “De straat is van ons”, een projectoproep ter verbetering van de zichtbaarheid van vrouwen in de openbare ruimte (zie ook het persbericht van de staatssecretaris hierover). Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voert de praktische opvolging van deze projectoproep uit.

De documenten ter ondersteuning van deze projectoproep zijn beschikbaar in de rubriek publicaties.

De projectvoorstellen dienen ten laatste op 1 mei 2023 ingediend te worden bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en kunnen gesubsidieerd worden ten belope van een bedrag tussen 5.000 EUR en 30.000 EUR. De projecten kunnen lopen tussen 1 augustus 2023 en 29 februari 2024.