De strijd tegen discriminatie op grond van geslacht op het gebied van huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

26 januari 2018

Op 30 oktober 2017 publiceerde het Belgisch Staatsblad een ordonnantie van 27 juli 2017 houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst.

Deze ordonnantie versterkt de regels tegen discriminatie in de Brusselse Huisvestingscode door ze van toepassing te maken op de privésector en zo voor iedereen een gelijke toegang tot openbare en private huisvesting te waarborgen.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd over deze ordonnantie, die de Brusselse Huisvestingscode uitbreidt met de woninghuurovereenkomst, die geregionaliseerd werd als gevolg van de zesde staatshervorming.

In 2016 deed het Instituut een aanbeveling waarbij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevraagd werd om te zorgen voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2004/113/EG van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten, de zogenaamde richtlijn 'goederen en diensten'.