De verloven: een uitdaging om werk en gezin te combineren

02 oktober 2018

Vandaag de dag is het verlofsysteem een pijler geworden van de verzoening van werk en privéleven en dus van de gelijkheid van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de studie die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voerde rond de genderdimensie in verlofsystemen in België. Het systeem herzien in het licht van ouderschap en gendergelijkheid, zou de taakverdeling binnen het gezin veranderen en zo de aanwezigheid van vrouwen op de arbeidsmarkt versterken en tegemoetkomen aan de vraag van mannen om zich meer te kunnen toeleggen op hun gezin.

Lees voor meer informatie het persbericht en de aanbeveling van het Instituut.