Directie Instituut benoemd als leden van de Raad van Bestuur van EIGE

10 augustus 2016

Bij de vernieuwing van de Raad van Bestuur van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) zijn Michel Pasteel en Liesbet Stevens, directeur en adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, benoemd als vertegenwoordigers voor België. Ze zetelen eveneens in het ‘Standing Committee’ dat de vergaderingen van de Raad van Bestuur voorbereid. De huidige Raad van Bestuur heeft een mandaat van 1 juni 2016 tot 31 mei 2019.

EIGE werd in december 2006 in het leven geroepen door het Reglement nr. 1922/2006 en bevindt zich te Vilnius (Litouwen). Het is belast met het bijstaan van de Europese instellingen en lidstaten bij de tenuitvoerlegging van een doeltreffend gelijkheidsbeleid, met name door in te staan voor de ontwikkeling van passende methodologische instrumenten voor de integratie van het genderperspectief in de EU- en nationale beleidslijnen, de verzameling en analyse van objectieve en vergelijkbare gegevens op EU-niveau en het vergemakkelijken van de dialoog en de uitwisseling van best practices tussen de betrokken instanties.