Documentatie bij de studiedag 10 jaar transgenderbeleid in België

01 maart 2019

Op 4 december 2018 organiseerde het Instituut de studiedag 10 jaar transgenderbeleid in België.

Prof. dr. Joz Motmans van het UZ Gent stelde de resultaten voor van het nieuwe onderzoeksrapport Leven als transgender persoon in België, tien jaar later, over de ervaringen van transgender personen en de discriminaties waarmee ze geconfronteerd worden. Het rapport is de weerslag van het tweede grote onderzoek over de sociale en juridische situatie van transgender personen, uitgevoerd in opdracht van het Instituut.

Staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir, mevrouw Zuhal Demir, lichtte het federaal gelijkekansenbeleid toe ten aanzien van transgender personen.

Verschillende gezaghebbende sprekers uit het domein bespraken het thema vanuit verschillende invalshoeken.

Vertegenwoordigers van de transgenderbeweging en de vrouwenbeweging gingen met elkaar in gesprek over gender en transgenderrechten.

Op deze pagina vindt u de documentatie bij deze studiedag.


Programma

8:45          Onthaal

9:00          Welkomstwoord
                 10 jaar transgenderbeleid op het Instituut, door Liesbet Stevens,
                 Adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

9:15          Leven als transgender persoon in België, tien jaar later
                 Presentatie van de onderzoeksresultaten, door prof. dr. Joz Motmans
                 Verantwoordelijke Transgender Infopunt, UZ Gent

10:15        Transgender personen in het federaal gelijkekansenbeleid, door Zuhal Demir,
                  Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden

10:30        Respect voor de grondrechten van transgenders in het licht van internationale en Europese normen, door prof. dr. Isabelle Rorive, Université Libre de Bruxelles

11:00        Koffiepauze

11:15        Transgender personen en verzekeringen, door meester Yves Thierry, advocaat Curia

11:45        Genres Pluriels: Transidentiteiten en interseksualiteiten: 10 jaar expertise in België, door Londé Ngosso et Max Nisol, Genres Pluriels

12:15        Lunch

13:30        Alledaagse transfobie op het werk: discursieve strategieën van cisgender werknemers, door Sara Aguirre, Doctoraal onderzoeker Université Libre de Bruxelles

14:00       Panel: Tegenstrijdige rechten? Welke toekomst voor transgender rechten?
                 Moderator: Aimée-Fidèle Mukunde, Minderhedenforum
                 Vertegenwoordigers van de transgender beweging en de vrouwenbeweging gaan met elkaar in gesprek over het belang van geslacht,
                 de strijd tegen transfobie en seksisme, non-binariteit en genderneutrale toiletten.
                 Met voor de transgender beweging:
                 Marleen Hufkens, çavaria en Roze Huis Antwerpen
                 Londé Ngosso, Genres Pluriels
                 Camille Pier, Rainbowhouse Brussels
                 En voor de vrouwenbeweging:
                 Carlien Coppieters, Nederlandstalige Vrouwenraad
                 Sylvie Lausberg, Conseil des Femmes francophones de Belgique
                 Sarah Scheepers, ella vzw

16:00        En nu de volgende 10 jaar, reflectie over de toekomst door Liesbet Stevens

16:15        Einde studiedag

Beknopt cv van de sprekers en panelleden