Draag een witte klaproos op 31 oktober!

26 september 2011
Banner Vrouwenkracht

Op 31 oktober 2000 nam de VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325 over 'vrouwen, oorlog en vrede' aan. Deze resolutie is wereldwijd een mijlpaal voor vrouwenrechten, de stopzetting van (seksueel) geweld en de deelname van vrouwen aan vredesonderhandelingen.

Waarom deze actie?

Om onze ministers en andere beleidsvoerders duidelijk te maken dat Resolutie 1325 uitgevoerd moet worden, maar ook uit solidariteit met vrouwen die leven in oorlogsomstandigheden. De actie staat symbool voor de positie van vrouwen in oorlog en vrede.

Waarom een witte klaproos?

De 'rode' klaproos is sinds de Eerste Wereldoorlog een gekend maar sterk gemilitariseerd vredessymbool. Daarom kozen wij voor wit. Wit als kleur van de vrede en van de vredeskracht van vrouwen. De klaproos als symbool voor de fragiliteit en kwetsbaarheid van vrouwen in oorlog, kwetsbaar voor (seksueel) geweld, maar ook en vooral als symbool van de (vredes) kracht van vrouwen.

Doe dus mee met de actie, stop het geweld en geef vrouwen een stem in vrede. Draag een witte klaproos op 31 oktober!

U kunt een of meerdere buttons met de witte klaproos gratis aanvragen bij de Vrouwenraad via info@vrouwenraad.be of 02/229.38.19.