Drie handleidingen om het medisch korps te helpen bij de opvang van slachtoffers van intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en genitale verminking bij vrouwen

23 juni 2021

Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de Orde der Artsen ontwikkelden in samenwerking met professor dr. Tom Goffin drie ‘good practice’ handleidingen voor artsen en andere zorgverstrekkers die geconfronteerd worden met partnergeweld, seksueel geweld en genitale verminking. Het doel is om alle zorgverstrekkers te sensibiliseren en te helpen bij de behandeling van slachtoffers bij deze drie bijzonder complexe problemen.

Lees het persbericht voor meer informatie.