Durf nee zeggen!

23 november 2010

Dit is de boodschap die de federale overheid op 25 november 2010 wil overbrengen in het kader van de internationale dag tegen het geweld op vrouwen.

Cartoon vrouw Cartoon man

 

Vaststelling

Eén vrouw op zeven is gedurende de laatste 12 maanden het slachtoffer geweest van ten minste één daad van geweld door een partner of ex-partner.

Psychologisch geweld in koppels lijkt veel frequenter voor te komen dan fysiek geweld, en bij deze vorm van geweld is er niet zo’n groot onderscheid tussen mannen en vrouwen. Ook mannen zijn er het slachtoffer van, en ook vrouwen zijn daders.

De slachtoffers van ernstige of zeer ernstige feiten in de privésfeer zijn evenwel hoofdzakelijk vrouwen.

Verbaal geweld is veruit de vaakst voorkomende vorm (41,5%), gevolgd door bedreigingen (22%) en ten slotte slagen (15%).  

Vooral vrouwen worden het slachtoffer van seksueel geweld (5,6%, tegenover 0,8% mannen), en zij worden ook het meest opgesloten of aan de deur gezet (5,9%, tegenover 2,7% voor de mannen).  

Vrouwelijke slachtoffers van geweld dienen maar zelden klacht in (13,9%).  

Vrouwen zijn vaker slachtoffer van ernstigere, vaker voorkomende en verschillende vormen van partnergeweld. Bovendien dragen vrouwen ook vaker psychische gevolgen van geweld met zich mee. Als gevolg daarvan heeft 40,7% minder zelfvertrouwen, 25,7% schaamt zich, en 23,9% wordt agressiever.

Actie

Om iets te doen aan deze ontstellende cijfers zullen een groot aantal federale ambtenaren op 25 november hetzelfde en duurzame T-shirt dragen en daarmee dezelfde krachtige boodschap uitdragen:  “ik zeg nee tegen geweld op vrouwen”. Niet minder dan 12 FOD’s en 10 ministeriële kabinetten nemen aan deze actie deel.

Opdrachten van het Instituut

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de federale overheidsinstelling die, sinds 2002, instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht. Het Instituut is onder andere verantwoordelijk voor het nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld.

Voor verdere informatie kunt u de volgende van onze brochures raadplegen: