Een verklaring en inzet voor een nieuw efficiënt werkkader om geweld tegen vrouwen te bestrijden

24 december 2010

De vrouwelijke ministers zijn op 24 november tijdens de Top van vrouwelijke ministers van de Europese Unie in Brussel samengekomen om hun inzet voor de strijd tegen geweld op vrouwen opnieuw te bevestigen. Ze ondertekenden een verklaring waarin ze zichzelf ertoe verbinden voor deze zaak te strijden. Ze willen hiermee aantonen hoe belangrijk het is om verschillende vormen van geweld, waarmee miljoenen vrouwen in de Europese Unie geconfronteerd worden, te bestrijden.

De verklaring raadt onder andere een Europees beleid aan op basis van de volgende vijf principes: reglementering, preventie, vervolging en bescherming voor vrouwen en meisjes. Een dergelijk beleid moet voorzien in de noden van alle vrouwen en meisjes en moet als een referentie dienen voor nationale beleidslijnen gericht op het wegwerken van geweld en het beïnvloeden van gedrag en houdingen die tot geweld zouden kunnen leiden.