Eerste veroordeling voor seksisme in de openbare ruimte

06 maart 2018

Voor het eerst werd een aanklacht wegens seksisme in de openbare ruimte weerhouden en leidde dit ook tot een veroordeling. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hoopt dat deze eerste veroordeling zal helpen om meer bekendheid te geven aan de wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte, maar ook dat slachtoffers vaker een klacht zullen indienen en getuigen zullen reageren. De pedagogische rol van deze wet is van essentieel belang om een mentaliteits- en gedragsverandering op gang te brengen.

Raadpleeg het vonnis voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wet ter bestrijding van seksisme heeft het Instituut een brochure gepubliceerd getiteld: Seksisme tegengaan: een uitdaging voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.