Eindelijk een betere bescherming tegen represailles

15 mei 2023

Vandaag wordt de zogenaamde Represaillewet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet biedt getuigen en slachtoffers van discriminatie een betere bescherming tegen represailles. Deze wet volgt op het arrest Hakelbracht van het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2019. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen had zich burgerlijke partij gesteld in deze zaak.

Lees het persbericht voor meer informatie.