Eindverslag van de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten

20 juni 2022

De drie federale antidiscriminatiewetten zijn de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie ('antidiscriminatiewet'), de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen ('genderwet') en de wet van 30 juli 1981 ter bestrijding van bepaalde door racisme of vreemdelingenhaat geïnspireerde daden, die werd hervormd door een derde wet die op 10 mei 2007 werd aangenomen ('antiracismewet'). Deze wetten worden om de vijf jaar geëvalueerd door een evaluatiecommissie aangesteld door de regering.

Het eindverslag is nu gepubliceerd. Er is tevens een samenvatting beschikbaar.

Dit verslag volgt op het tussentijds verslag van februari 2017. Het verslag bevat 73 aanbevelingen om de strijd tegen discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven op diverse gebieden op te voeren.