Eliane Vogel-Polsky overleden

16 november 2015

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft het overlijden vernomen van mevrouw Eliane Vogel-Polsky. Michel Pasteel en Liesbet Stevens, de directie van het Instituut, wensen hun innige deelneming te betuigen aan haar familie en geliefden.

Als advocate in de rechtbank, als onderzoekster en docente aan de universiteit, als experte voor internationale instellingen,… heeft Eliane Vogel-Polsky geijverd voor de toekenning van gelijke rechten en kansen aan vrouwen en mannen. Gelijke beloning, vrouwenstudies, pariteit, een sociaal Europa… zijn slechts enkele thema’s waarvoor zij zich jarenlang heeft ingezet en waarin zij tal van successen heeft geboekt. Het Instituut nam in 2007 dan ook het initiatief om deze uitzonderlijke vrouw te eren door middel van de biografie ‘Eliane Vogel-Polsky: een vrouw met overtuiging’. Deze biografie stelde niet alleen de geschiedenis en de verwezenlijkingen van een vrouw met overtuiging in het licht maar was ook voor andere vrouwen – en mannen – een inspiratiebron om de strijd voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verder te zetten. De biografie kan nog steeds worden besteld bij het Instituut via gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be.