Europese conferentie over de loonkloof: nood aan een Europese Strategie en nationale actieplannen

27 oktober 2010

Het Europees rapport van het Belgisch Voorzitterschap heeft aangetoond dat de loonkloof tussen vrouwen en mannen binnen de Europese Unie nog gemiddeld 18 procent bedraagt op uurbasis en 24 procent op jaarbasis en dat de loonkloof gaat van 6 procent in de ene lidstaat tot 34 procent in een andere. Het is omwille van deze vaststelling dat Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie, van de strijd tegen ongelijke verloning een van de drie prioriteiten in haar programma inzake gelijke kansen heeft gemaakt. De minister heeft dan ook, samen met de Europese Commissie, op 25 en 26 oktober een conferentie rond dit thema georganiseerd.

Als federale overheidsinstelling bevoegd voor de gelijkheid van mannen en vrouwen in België, werd het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen aangesteld voor de organisatie van dit evenement in het kader van het Europees Voorzitterschap.

Voor meer informatie: http://www.eutrio.be/nl/pressrelease/europese-conferentie-over-de-loonkloof-nood-aan-een-europese-strategie-en-nationale-act