Evaluatie van de tool voor het opsporen van gedwongen huwelijken bestemd voor ambtenaren van de burgerlijke stand

10 november 2021

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is gestart met de evaluatie van de toolkit rond gedwongen huwelijken, die begin dit jaar werd verspreid naar de ambtenaren van de burgerlijke stand. De toolkit geeft de betrokken ambtenaar meer informatie over de context van het probleem, het wettelijk kader en contactgegevens in geval van doorverwijzing van slachtoffers, alsook een lijst van signalen van gedwongen huwelijken en te volgen adviezen. Dit gebeurt door middel van een beknopte schematische meldcode of stappenplan, en een bijhorende handleiding met begeleidend kader. Het gebruik van deze toolkit zal worden geëvalueerd aan de hand van een korte vragenlijst. Op basis van de verkregen feedback, zal het Instituut vervolgens aanbevelingen formuleren.