Federaal Plan Gender mainstreaming

14 juni 2021

Op 11 juni 2021 heeft de Ministerraad het Federaal Plan Gender mainstreaming aangenomen dat door de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, mevrouw Sarah Schlitz, voorgesteld werd. Dit plan, dat is opgesteld op basis van de Wet Gender mainstreaming van 12 januari 2007 die als doel heeft de genderdimensie in het federale beleid te integreren, omvat meer dan 180 maatregelen die betrekking hebben op alle bevoegdheidsgebieden van de federale regering.

Ter herinnering: de genderdimensie is geïntegreerd in een beleidslijn, wanneer er bij de opstelling van de beleidslijn rekening gehouden is met eventuele verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen en met de impact ervan op deze situaties en de beleidslijn bijdraagt tot het verminderen of doen verdwijnen van ongelijkheden tussen vrouwen en mannen.

Het plan is opgesteld door de Interdepartementale Coördinatiegroep (ICG) op basis van een screening van de beleidsverklaringen van de leden van de regering door het Instituut en op basis van breed overleg met het maatschappelijk middenveld.

De staatssecretaris voor Gendergelijkheid zal de uitvoering van dit plan coördineren en de opvolging ervan verzekeren, onder meer door halfjaarlijkse opvolgingsverslagen voor te leggen aan de Ministerraad. De uitvoering van dit plan zal een belangrijk onderdeel vormen van de verslaglegging die de regering moet voorleggen aan het Parlement.