Geen Instituut meer voor de verdediging van vrouwen zoals Sadia Sheikh

20 oktober 2017

Op 22 oktober is het  10 jaar geleden dat Sadia Sheikh door haar familie werd vermoord vanwege haar geslacht en omdat ze een gedwongen huwelijk had geweigerd. In deze zaak werd, dankzij de tussenkomst van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, voor de eerste keer in België een eermisdrijf veroordeeld, het geslacht van het slachtoffer erkend als een verzwarende omstandigheid en een poging tot gedwongen huwelijken bestraft.

Het Instituut is bevoegd om gerechtelijke stappen te ondernemen om een verwerpelijke drijfveer die gebaseerd is op het criterium  geslacht of geslachtsverandering te laten erkennen. Het Instituut kan evenwel slechts tussenbeide komen in gevallen waarin deze verzwarende omstandigheden door de wet zijn voorzien. Sinds een wetswijziging van 14 januari 2013 is dit echter niet langer het geval voor moord, oudermoord, kindermoord en vergiftiging. Hierdoor wordt de opdracht van het Instituut ingeperkt, aangezien het in deze omstandigheden niet meer kan tussenkomen om een verwerpelijke drijfveer te laten erkennen.

Dat betekent bijvoorbeeld dat het Instituut zich niet langer burgerlijke partij zou kunnen stellen zoals in het proces van de familie van Sadia Sheikh. Het zou ook niet langer kunnen tussenkomen om een kindermoord gemotiveerd door een geboorteselectie op basis van het geslacht van het kind te laten erkennen. In dit soort situaties zou het instituut echter de enige kunnen zijn om zich burgerlijke partij te stellen.

Het Instituut heeft daarom aanbevolen dat de minister van Justitie en de staatssecretaris voor Gelijke Kansen het Strafwetboek corrigeren om de wetgeving coherenter te maken. Concreet pleit het Instituut ervoor om alle overtredingen te bestraffen die door verzwarende omstandigheden door de wet beschermde maatschappelijke of morele waarden schenden, en om het Instituut toe te staan om tussen te komen in geval van verwerpelijke drijfveren op grond van geslacht, geslachtsverandering, genderidentiteit of genderexpressie.

Voor meer informatie kan u de aanbevelingen van het Instituut over verzwarende omstandigheden raadplegen.