Gelijke kansen gids voor universiteiten

24 maart 2009
Gelijke kansen gids universiteit

In het VLIR-project "Gelijke Kansen Gids voor Universiteiten - Human Resources Instrumenten voor Gelijke Kansen" werden bestaande theoretische inzichten aangewend in diverse praktijkstudies over gelijke kansen in een universitaire context. Onder de term gelijke kansen werden in dit project zowel de thematiek van gender als die van diversiteit opgenomen. Het Instituut heeft als partner meegewerkt aan het uitwerken en het realiseren van het project. Onze genderexpertise in het domein van het personeelsbeleid liet ons toe pistes te generen bij het creëren van praktische instrumenten voor het gelijke kansenbeleid binnen de universitaire context. In een later stadium hebben we er via ons netwerk toe bijgedragen dat we de gerealiseerde instrumenten bekend werden gemaakt bij een ruim publiek.