Handleiding en checklist voor de integratie van de genderdimensie en het in aanmerking nemen van de gelijkheid van vrouwen en mannen in het kader van overheidsopdrachten

28 augustus 2018

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een ‘Handleiding voor de integratie van de genderdimensie en het in aanmerking nemen van de gelijkheid van vrouwen en mannen in het kader van overheidsopdrachten’ gepubliceerd. De handleiding legt uit op welke manier overheidsinstellingen ervoor kunnen zorgen dat er bij de uitvoering van overheidsopdrachten rekening wordt gehouden met eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen en welke acties er kunnen worden ondernomen om de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen onder de uitvoerders van overheidsopdrachten. De handleiding geeft duidelijke instructies en concrete voorbeelden om de toepassing van deze principes te bevorderen.

De handleiding wordt vergezeld door een checklist. Deze geeft per stap van de toekenningsprocedure voor overheidsopdrachten één of meerdere vragen weer die kunnen helpen om de genderdimensie op een coherente manier te integreren in de inhoud van een overheidsopdracht of om de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen onder de uitvoerders ervan.

De handleiding en de checklist zijn voornamelijk gericht op het federale personeel dat instaat voor het beheer van overheidsopdrachten die door hun administratie uitgeschreven worden, evenals op de personeelsleden die zich rechtstreeks met gender mainstreaming bezighouden.