Handleiding goede praktijken over de preventie en bescherming van vrouwelijke genitale verminking

18 januari 2017

Op 17 januari organiseerde het Instituut samen met de verenigingen Intact en GAMS een studievoormiddag over het Verdrag van Istanbul en de preventie van vrouwelijke genitale verminking (VGV). Het Instituut verzorgde de introductie van deze voormiddag en herinnerde eraan hoeveel belang het hecht aan de strijd tegen deze problematiek. Er werd voor de eerste keer een Nederlandstalige versie voorgesteld van een gids met goede praktijken voor het verbeteren van de preventie van VGV en van de bescherming van meisjes en vrouwen die het slachtoffer van vrouwenbesnijdenis werden of zouden kunnen worden. De gids richt zich tot verschillende sectoren die met vrouwelijke genitale verminking geconfronteerd kunnen worden door middel van een transversale fiche, fiches per sector (gezondheidszorg, jeugdzorg, politie en justitie, asielopvang) en bijlagen. De gids was tot nu toe enkel beschikbaar in het Frans en kan voortaan over het hele grondgebied gebruikt worden.