Helft meer klachten over genderdiscriminatie in 2016

30 mei 2017

Zoals elk jaar maakt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de balans op van de meldingen die het over discriminaties op grond van geslacht en/of gender ontvangen heeft. Het totaal aantal meldingen nam in 2016 opnieuw toe (+18% ten opzichte van 2015). Binnen de meldingen steeg vooral het aantal klachten (+49%) in belangrijke mate. Een grote meerderheid van de meldingen zijn afkomstig van vrouwen (59%) en hebben betrekking op werkgerelateerde discriminatie. De cijfers leren ons dat de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt kwetsbaar blijft.

Lees het persbericht en het document Genderdiscriminatie in België: een stand van zaken voor meer informatie.