Het activiteitenverslag 2010 van het Instituut is verschenen

29 september 2011
Activiteitenverslag 2010

Het Instituut publiceert zijn activiteitenverslag 2010. Het is opgebouwd rond drie grote assen en vestigt de aandacht op de discriminaties en ongelijke behandelingen op grond van het geslacht.

Versterking van de strijd tegen de discriminaties
Er werd een eerstelijnsdienst op poten gezet om de vragen om informatie en de klachten beter te kunnen behandelen. "Deze nieuwe organisatie van onze diensten springt misschien niet onmiddellijk in het oog vanuit een extern standpunt, maar de burger, die bij ons altijd centraal staat, zal de eerste zijn die er voordelen van zal ondervinden", aldus Michel Pasteel, directeur van het Instituut.

Sensibiliseren
In 2010 voerde het Instituut een grote bewustmakingscampagne om de aandacht te vestigen op de vier discriminaties waarmee het Instituut het vaakst te maken krijgt: zwangerschaps- en moederschapsdiscriminaties, seksisme, geweld en de loonkloof. Deze campagne was hoofdzakelijk gericht op de vrouwelijke burgers, de voornaamste slachtoffers van deze discriminaties, maar ook de mannen werden erbij betrokken.

Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie: een prestatie om trots op te zijn
"Het Instituut heeft zich sterk toegelegd op het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie om het Europees gendergelijkheidsbeleid te consolideren en te verbeteren, en we zijn bijzonder trots en tevreden over de behaalde resultaten", verklaart Michel Pasteel. Drie evenementen dienen daarbij zeker vermeld te worden: de conferentie over de loonkloof, de informele vergadering van de ministers van gelijke kansen en de Top van vrouwelijke ministers van de EU over de bestrijding van het geweld tegen vrouwen.

 
Op 29 september verspreidde het Instituut ook een persbericht naar aanleiding van het verschijnen van het activiteitenverslag. In de rubriek "publicaties" kunt u het verslag downloaden en/of een papieren versie bestellen.