Het Instituut en Brussel samen in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

10 juli 2018

Brussel Economie en Werkgelegenheid en het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend, dat op 1 april 2018 in werking trad. De bedoeling is om de samenwerking met de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie te vergemakkelijken in de strijd tegen discriminatie op grond van geslacht bij de toegang tot werk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op die manier kunnen het Instituut en de Inspectie hun krachten bundelen en informatie uitwisselen. Zo kan het Instituut in bepaalde gevallen bijvoorbeeld aan de inspectie vragen om een  onderzoek in te stellen naar aanleiding van een melding of een klacht. Het Instituut zal zijn juridische expertise op het gebied van genderkwesties ter beschikking stellen van de Inspectie. Deze samenwerking draagt bij tot de goede toepassing van het wettelijk kader inzake discriminatietests dat sinds 1 januari 2018 van kracht is. Die discriminatietests zijn bedoeld om na te gaan in welke mate vrijwel identieke personen ongelijk worden behandeld in het licht van een wettelijk beschermd criterium, zoals geslacht, zwangerschap, bevalling, zwangerschap en geslachtsverandering.