Het Instituut over beroepsgeheim en partnergeweld op huisartsenconferentie

18 oktober 2016

Op zaterdag 15 oktober 2016 organiseerde Domus Medica een congres voor huisartsen en andere eerstelijnswerkers. Het Instituut zat er een workshop voor over beroepsgeheim en partnergeweld,  waar naast de verschillende juridische aspecten inzake meldingsrecht en meldingsplicht bij partnergeweld ook richtlijnen werden gegeven inzake het herkennen van signalen, het assessen van risicofactoren en actiemogelijkheden.