In-vitrofertilisatie: een moeilijk parcours met risico’s op discriminatie

23 februari 2018

Op 22 februari publiceerde De Standaard een artikel over de moeilijkheden die vele vrouwen ondervinden bij het combineren van een ivf-behandeling met hun werk. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt vast dat veel van deze problemen juridisch onder de noemer ‘discriminatie’ vallen. Het Instituut ondersteunde de rechtszaak van een vrouw die ontslagen werd omwille van haar afwezigheden als gevolg van haar ivf-behandelingen. In april 2017 erkende de arbeidsrechtbank van Antwerpen dat discriminatie van een vrouw op grond van een vruchtbaarheidsbehandeling neerkomt op een discriminatie op grond van geslacht, aangezien alleen vrouwen dergelijke behandelingen met het oog op een zwangerschap ondergaan en er dus op het werk de mogelijke negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.

Publicatie In-vitrofertilisatie en werk: alleen voor doorzetters?
Het is niet altijd makkelijk om je kinderwens te verwezenlijken. In België kampt bijna een op zes koppels met vruchtbaarheidsproblemen. Als gevolg daarvan komen in-vitrofertilisatie (ivf) of medisch begeleide voortplanting in het algemeen steeds vaker voor. Dit zijn veeleisende en tijdsintensieve behandelingen met heel wat gevolgen, ook op het werk. Voor ivf-koppels is het vaak een hele strijd om  hun werk te combineren met hun medisch parcours.

Daarom heeft het Instituut een informatiebrochure opgesteld voor werkende vrouwen die een ivf-behandeling ondergaan om hen te informeren over hun rechten en plichten en over de beschermingsmaatregelen tijdens hun behandeling.

Voor meer informatie, lees het persbericht en de nieuwe publicatie In-vitrofertilisatie en werk: alleen voor doorzetters?