Integratie van de begrippen genderidentiteit en genderexpressie in alle ordonnanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

03 juli 2018

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen beveelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan om de begrippen genderidentiteit en genderexpressie te integreren in al zijn ordonnanties die verband houden met gelijkheid en non-discriminatie. Op die manier kunnen alle transgender personen een gelijke bescherming genieten, ongeacht het domein van de discriminatie. Momenteel is alleen het criterium 'geslachtsverandering' beschermd en dus worden alleen transseksuele personen beschermd, dit wil zeggen personen die een behandeling met het oog op een geslachtsverandering plannen, doormaken of achter de rug hebben. Dit geldt echter niet voor alle transgenders, dus een grote groep blijft nog onbeschermd tegen discriminatie. De term genderidentiteit verwijst naar het innerlijk gevoel een jongen, een meisje, beide of geen van beide te zijn. Genderexpressie verwijst naar de manier waarop de genderbeleving naar buiten gebracht wordt. Genderexpressie is wat de buitenwereld te zien krijgt, in tegenstelling tot genderidentiteit, die onzichtbaar is en zich innerlijk afspeelt. (meer informatie op de website: http://www.transgenderinfo.be). 

Het Instituut beveelt ook aan dat het Brussels Gewest de best practices om transgenders op te vangen invoert en zijn onthaalmedewerk(st)ers opleidt. Deze nieuwe wettelijke bepalingen zouden een belangrijk signaal vormen en bijdragen tot een mentaliteitsverandering en het bestrijden van de vooroordelen en misverstanden waarmee transgenders nog dagelijks te maken krijgen.