Jaar na jaar meer meldingen over genderongelijkheid en discriminatie

24 mei 2023

In 2022 ontving het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 1046 meldingen van genderdiscriminatie. Dat is een stijging met 2,5% ten opzichte van 2021. 1 op de 3 meldingen gaat over genderdiscriminatie op de arbeidsmarkt en wel 40% daarvan heeft te maken met het ouderschap. Het Instituut wordt ook steeds vaker gecontacteerd met betrekking tot seksuele intimidatie (op de werkplek dan voornamelijk) en het verspreiden van seksueel getinte berichten zonder toestemming.

Lees het persbericht voor meer informatie.