Jan Fabre voor de rechter. Tenlasteleggingen: inbreuken Welzijnswet en aanranding van de eerbaarheid

24 maart 2022

Kunstenaar en leider van dansgezelschap ‘Troubleyn’ Jan Fabre verschijnt op 25 maart en 1 april voor de correctionele rechtbank van Antwerpen, op verdenking van inbreuken op de Welzijnswet en aanranding van de eerbaarheid. Elf performers waar hij mee werkte tussen 2000 en 2018 stelden zich burgerlijke partij in de zaak, samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Lees het persbericht voor meer informatie.