Jongens gediscrimineerd bij HPV-vaccinatie

30 maart 2022

De arbeidsrechtbank van Brussel oordeelde dat de terugbetalingsregeling van HPV-vaccinatie strijdig is met de Genderwet en de Antidiscriminatiewet. Dat gebeurde nadat een jongen samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen naar de rechtbank trok, omdat hij - in tegenstelling tot zijn vrouwelijke leeftijdsgenoten - geen recht zou hebben op terugbetaling van zijn HPV-vaccins.

Lees het persbericht voor meer informatie.