Lancering eerste nationaal onderzoek homofobie, seksisme en transfobie

07 oktober 2013

Maandag 7 oktober start het eerste nationaal onderzoek naar homofobie, seksisme en transfobie. Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bruno De Lille lanceert de studie in samenwerking met het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het onderzoek is een primeur in België en wordt uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen.

 

De studie peilt naar hoe mensen denken over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, holebi’s en transgenders. Het doel is de attitudes van de algemene bevolking in beeld te brengen, waarbij tevens een specifieke analyse van de Brusselse situatie zal plaatsvinden. “Er rust nog steeds een maatschappelijk stigma op holebi’s en transgenders dat in stand gehouden wordt door bestaande machtsrelaties en maatschappelijke structuren. Als we weten welke factoren aan de basis liggen van het hokjesdenken, kunnen we op beleidsniveau nog doelgerichter en efficiënter ingrijpen. Het welslagen van deze studie is daarom van groot belang”, zegt staatssecretaris Bruno De Lille. Vanaf 7 oktober tot 7 december kan iedereen vanaf 16 jaar op www.beyondthebox.be de online bevraging anoniem invullen.

 

Eerder werden al studies gedaan naar attitudes bij de algemene bevolking, maar een groot deel van de puzzel ontbreekt vandaag nog. “Tot nu toe is er internationaal geen enkele wetenschappelijke studie die de attitudes op het vlak van seksisme, homofobie en transfobie in éénzelfde onderzoek meet, waardoor onderlinge verbanden duidelijk kunnen worden. Door zowel te kijken naar cognitieve, emotionele en gedragsmatige aspecten, willen we tevens de nodige nuancering aanbrengen in de resultaten. Zijn er achterliggende mechanismen te ontdekken in seksisme, homo-, lesbo- , bi- en transfobie? Zijn mannen die homofoob zijn ook meer seksistisch? En verschillen lesbische vrouwen eigenlijk van hetero vrouwen in hun attitudes ten aanzien van transgenders? En uit zich dat dan in hun denken en emoties, of ook in hun gedrag? We hebben erg veel vragen en hopen op een grote respons”, aldus Joz Motmans van de Universiteit Antwerpen, promotor van het onderzoek.

 

“In 2011 is het aantal klachten en infovragen over seksisme bij het Instituut meer dan verdubbeld, en bleven die over transgender personen verder stijgen, tot bijna 10% van alle ontvangen meldingen. De bestrijding van seksisme en discriminaties op grond van het geslacht, waarvan transgender personen in het bijzonder het slachtoffer zijn, is een ernstige problematiek.  Het begrip van de onderliggende ontstekingsmechanismen is noodzakelijk voor een betere aanpak ervan” , verklaart Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

 

Van zijn kant heeft het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding de laatste jaren meerdere dossiers rond ernstig homofoob geweld geopend. ‘Achter de politiek correcte aanvaarding van homoseksualiteit blijven vooroordelen schuilgaan, en een negatieve, vaak erg gewelddadige houding tegenover de betrokkenen’, zegt Jozef De Witte,  directeur van het Centrum. ‘Pas als we de oorzaken van dat fenomeen grondig begrijpen, kunnen we een doeltreffend preventief beleid voeren.’

 

De studie kadert in het Interfederaal Actieplan ter Bestrijding van Homofobe en Transfobe Discriminatie en is complementair met andere studies die momenteel worden gevoerd op de verschillende beleidsniveaus, en waarin de geweldervaringen van holebi’s en transgenders centraal staan. De onderzoeksgroep Burgerschap, Gelijkheid en Diversiteit van de Universiteit Antwerpen voert het onderzoek uit in samenwerking met l’Observatoire du sida et des sexualités, onderdeel van de Université Saint Louis. De vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands, in Frans of in het Engels.

 

OPROEP

Kom je zelf soms in aanraking met seksisme, ben je heel ruimdenkend of heb je net moeite met twee mannen die hand in hand wandelen? Wij willen het weten! Surf naar www.beyondthebox.be  en vul de enquête in.