Maatregelen ter bevordering van de integratie van personen met een handicap

08 juli 2014

Bij het lezen van een artikel dat op 6 juni in De Standaard is verschenen, heeft het Instituut vastgesteld dat zijn inspanningen met het oog op de integratie van personen met een handicap vruchten afwerpen. Volgens het verslag 2013 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) bevindt het Instituut zich immers aan de kop van het peloton bij de federale overheid wat betreft de tewerkstelling van personen met een handicap. Het overstijgt daarbij ruimschoots de minimumquota van 3%.

Het Instituut zal zijn inspanningen op dit vlak voortzetten, met name door de specifieke wervingslijsten van Selor te raadplegen, de werkposten aan te passen, maar ook door externe acties, zoals een beroep doen op beschutte werkplaatsen.

Nadat het laureaat werd van een projectoproep door de FOD P&O, heeft het Instituut zijn algemene folder in braille laten opmaken om zo zijn toegankelijkheid voor zoveel mogelijk burgers te verbeteren. Verschillende studies tonen immers aan dat mensen die meerdere beschermde criteria combineren meer gediscrimineerd worden, zoals vrouwen met een handicap, oudere vrouwen, transgenders van buitenlandse afkomst, enz. Deze folder in braille zal binnenkort verspreid worden onder verschillende verenigingen en bedrijven die direct of indirect werken met visueel gehandicapten die het slachtoffer zouden kunnen zijn van discriminatie op grond van geslacht, die klacht zouden willen indienen bij de juridische dienst of informatie willen over hun rechten.

De folder in braille kan gratis besteld worden via e-mail naar  isabelle.delsaut@iefh.belgique.be of telefonisch op het nummer 02 233 42 65.  

Meer informatie over het verslag 2013 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt is beschikbaar op fedweb.