Meer dan 1000 meldingen van gendergerelateerde discriminaties in 2021

09 juni 2022

In 2021 heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 16% meer meldingen van genderdiscriminatie ontvangen dan het jaar voordien. De meeste meldingen betreffen gendergerelateerde discriminatie op de werkvloer. Maar ook over seksuele intimidatie en de zogenaamde ‘wraakporno’ wordt het Instituut steeds vaker gecontacteerd.

Lees het persbericht voor meer informatie.