Meters en peters van het Instituut

20 december 2017

Ter gelegenheid van zijn vijftienjarig bestaan op 15 december 2017 wilde het Instituut zijn waardering uitdrukken voor 15 peters en meters uit het verleden en voor de toekomst, 30 personen die gehuldigd werden voor hun inzet voor een meer gendergelijke samenleving.

Als ambassadrices en ambassadeurs van de gelijkheid van vrouwen en mannen en van het Instituut hebben deze mensen, en de organisaties achter sommige van hen, met elkaar gemeen dat ze in het verleden voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hebben gevochten en deze strijd vandaag blijven voortzetten. De peters en meters hebben met het Instituut samengewerkt aan allerhande projecten en bijgedragen aan het veranderen van mentaliteiten en gedrag. Hun steun kan de zichtbaarheid van het Instituut vergroten en de gelijkheid in de praktijk helpen brengen.

De Raad van bestuur van het Instituut wenste bijzondere nadruk te leggen op de inzet en het harde werk van het verenigingsleven. 

De lijst van de peters en meters:

 • Sabine de Bethune
 • Laurette Onkelinx
 • Marianne Vergeyle
 • Marie-Paule Paternottre
 • Michèle Bribosia
 • Vera Claes
 • Els Van Hoof
 • Cécile Coune
 • De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen
 • De Vrouwenraad 
 • De CFFB
 • Zuhal Demir
 • Kadia Diallo
 • Ernst Löw & Deborah Ostrega
 • Pierre Kroll
 • Joz Motmans
 • Genres Pluriels
 • Danièle Meulders
 • Chia Longman
 • Furia
 • De JEP
 • De CSA
 • Sofie Peeters
 • Christian Dupont
 • Maité De Rue
 • Franky De Keyzer
 • Françoise Tulkens
 • Jean Jacqmain
 • Het personeel van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
 • Sadia Sheikh en alle slachtoffers van discriminaties op grond van geslacht

In het kader van de verjaardag van zijn oprichtingswet zorgde het Instituut ook voor een publicatie: 15 jaar op weg naar gendergelijkheid. Deze publicatie biedt een overzicht van zijn verwezenlijkingen tijdens zijn vijftienjarig bestaan (adviezen, onderzoeken, publicaties, actieplannen voor de federale regering, justitie en politie, campagnes), legt zijn werking en geschiedenis uit en belicht de steun van het middenveld, de politiek, de sociale partners en de bevolking.