Nieuw EIGE rapport over Gender en klimaatverandering

07 juni 2012
Het Europees Instituut voor gendergelijkheid publiceert een nieuw rapport met als titel "Review of the Implementation in the EU of area K of the Beijing Platform for Action: Women and the Environment. Gender Equality and Climate Change". Dit (Engelstalig) rapport is beschikbaar op de website van het Europees Instituut